Bevezető Kereső Szókincstérképek Forrásjegyzék Morfoszintaktikai címkék Útmutató a kereséshez Jelmagyarázat A találatok értelmezése Kapcsolat About the project
.

Jelmagyarázat

Az 1. sorban (eredeti szövegváltozat) található jelölések:

? = bizonytalan olvasatú forma (pl. ?Ara)
! = szokatlan vagy hibás forma vagy az író által tévesen megismételt (és nem törölt) szó (pl. !haldni)
... = hiány a szövegben (olvashatatlan szóelemek, töredékes részletek, pl. Ezü...t-)
== az eredetiben egybeírt (de a normalizálás során különválasztott) szavak határán megjelenő jel (pl. ott= is)
abc = az író törlése
abc = az író betoldása
!lat!; !de! stb.: idegen nyelvű (pl. latin, német stb.) szövegrész; piros színben és áthúzva jelenik meg (hibáinak javításával egyelőre nem foglalkoztunk)
!lat!...; !de!... stb. = hosszabb idegen nyelvű részlet kihagyása
#struc:addr = a levélcímzés jelölése
#struc:hátoldal; #struc:margó stb. = a szövegtörzstől elkülönülő (helyre írt) rész jelölése
#struc:hiv = a kifejezetten hivatalos (nyelvezetű) szövegrészek a perekben

A 2. sorban (normalizált szövegváltozat) található jelölések:

? = bizonytalan értelmezésű forma vagy megfejtetlen adat
! = szokatlan vagy hibás forma vagy az író által tévesen megismételt (és nem törölt) szó
[abc]: biztosra vehető hiány pótlása
?[abc]: majdnem biztosra vehető hiány pótlása
[…]: pontosan meg nem adható hiány
*abc: többféleképpen értelmezhető szóalak (eseteit l. „A találatok értelmezése” alatt)
abc*: többféleképpen értelmezhető (feloldatlan) rövidítés
-a´, -e´: elbeszélő múlt E/3-ban egyaránt lehetséges értelmezés a határozott és határozatlan ragozású forma
-ba’, -be’, -ba’n, -be’n: az író a mai normától eltérően használja az illativuszt és az inesszivuszt (egyiket a másik helyében)
<abc abc abc> tagmondat-beékelés, tipikus mondatátszövődés (eltérő színű háttérrel)
&abc abc abc& a mondatátszövődés speciális (az alaptípusoktól eltérő) esetei (részletesebben l. „A találatok értelmezése” alatt)
A korpusz létrehozását a következő két pályázat támogatta, illetve támogatja: OTKA K 81189 és NKFI–OTKA K 116217.