Bevezető Kereső Szókincstérképek Forrásjegyzék Morfoszintaktikai címkék Útmutató a kereséshez Jelmagyarázat A találatok értelmezése Kapcsolat About the project
.

Lectori salutem

A Történeti magánéleti korpusz (TMK) az ó- és középmagyar kor magánéleti nyelvi regiszteréhez legközelebb álló műfajokat tartalmazza: 1772 előtti magánlevelekből és peres eljárások jegyzőkönyveiből épül fel nagyjából azonos arányban. Elsősorban a történeti morfológiai és szociolingvisztikai kutatásokhoz kínál anyagot, de segítséget nyújt a történeti mondattani, pragmatikai és lexikológiai vizsgálatokhoz is. Terjedelme jelenleg (2020. szeptember) mintegy 8.6 millió karakter (magyar nyelvű rész: 7,68 millió karakter, 1 millió 112 ezer elemzett szövegszó), anyaga azonban folyamatosan bővül. A kereséshez kattintson a KERESŐ menüpontra. A korpusz szókincsének böngészéséhez kattintson a szókincstérképekre, illetve azokon duplán az egyes lexémákra.

Amennyiben felhasználja a Történeti magánéleti korpuszt, kérjük, hogy a korpusz URL-jének (tmk.nytud.hu) megadása mellett cikke irodalomjegyzékében hivatkozzon a következő két tanulmányra (a cikkek eléréséhez és a további bibliográfiai adatokhoz kattintson a címekre):
1. Attila Novák, Katalin Gugán, Mónika Varga, Adrienne Dömötör: Creation of an annotated corpus of Old and Middle Hungarian court records and private correspondence. Language Resources and Evaluation 52 (2018): pp. 1–28
2. Dömötör Adrienne, Gugán Katalin, Novák Attila, Varga Mónika: Kiútkeresés a morfológiai labirintusból – korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NyK. 113 (2017): pp. 85–110

A korpusz létrehozását a következő két pályázat támogatta, illetve támogatja: OTKA K 81189 és NKFI–OTKA K 116217.
A TMK a Nemzeti Korpuszportál tagja.