Bevezető Kereső Forrásjegyzék Morfoszintaktikai címkék Útmutató a kereséshez Jelmagyarázat A találatok értelmezése Kapcsolat About the project
.

Lectori salutem

A korpusz az ó- és középmagyar kor magánéleti nyelvi regiszteréhez legközelebb álló műfajokat tartalmazza: 1772 előtti magánlevelekből és peres eljárások jegyzőkönyveiből épül fel. Elsősorban a történeti morfológiai és szociolingvisztikai kutatásokhoz kínál anyagot, de segítséget nyújt a történeti mondattani, pragmatikai és lexikológiai vizsgálatokhoz is. Terjedelme jelenleg mintegy 6 millió karakter (850 ezer elemzett szövegszó), anyaga azonban folyamatosan bővül. A kereséshez kattintson a KERESŐ menüpontra.

A korpusz létrehozását a következő két pályázat támogatta, illetve támogatja: OTKA K 81189 és NKFI–OTKA K 116217.
Amennyiben felhasználja a Történeti magánéleti korpuszt, kérjük, hivatkozzon a következő tanulmányokra:
Attila Novák, Katalin Gugán, Mónika Varga & Adrienne Dömötör: Creation of an annotated corpus of Old and Middle Hungarian court records and private correspondence. Language Resources and Evaluation, 2018.
Dömötör Adrienne, Gugán Katalin, Novák Attila, Varga Mónika: Kiútkeresés a morfológiai labirintusból – korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NyK. 113 (2017): 85–110.